Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri Nelerdir?

Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvurular şekli eksiklik bulunmayan hallerde Sınai Mülkiyet Kanununun 5. maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri açısından incelenir.

Aşağıda sayılan mutlak şartlara aykırı bulunan marka başvuruları reddedilir. Başvurunuzun reddi, maddi kayıp ve diğer olumsuz neticelerle karşılaşmamak için TÜRKPATENT sicilinde kayıtlı bir marka vekili ile süreci yönetmeniz gerekir.

Mutlak ret nedenleri şunlardır:

1. Soyut ayırt ediciliği bulunmayan işaretler

2. Somut ayırt ediciliği bulunmayan işaretler

3. Tanımlayıcı işaretler

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler tescil edilemez.

4. Bir başka markayla aynı veya benzer işaretler

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler mutlak tescil engelidir.

5. Halkı yanıltıcı işaretler

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler hiçbir şekilde tescile konu olamaz.

6. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

7. Mala şeklini veya özgün yapısını veren işaretler

Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler de mutlak tescil engelidir.

8. Kamuya mal olmuş işaretler

Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler tescile konu olamaz.

9. Tescilli coğrafi işaret içeren işaretler

10. Dini değer ve sembolleri içeren işaretler

11. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler

12. Paris Sözleşmesine göre reddedilecek işaretler.

Sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde diğer incelemelere gerek kalmadan başvurunuz reddedilir. Bu yüzden marka hukuku alanında tecrübeli vekillerle çalışmak gereklidir.

Marka, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.