Marka Tescili Neden Gereklidir?

Bu yazımızda sıkça sorulan “marka tescili neden gereklidir” sorusunu başlıklar halinde kısaca cevaplamaya çalıştık. Marka tescili yaptırmak aşağıda açıklanan sebeplerle elzemdir.

1. Pazarlama, Tanınma Düzeyi, Ticari İtibar

Değişen ve gelişen dünyada marka bir pazarlama aracıdır. Markanın reklam işlevi ve doğru marka seçimi sayesinde teşebbüslerin tanınma düzeyi, tüketici sayısı, en önemlisi ürün ve hizmet satışları artar. Sonuç olarak teşebbüse birçok fırsat sağlayan, saygınlık getiren ve işletme için büyük önem arz eden markanın tescil edilerek korunması gerekir.

2. Hak Sahipliği, İspat

Marka tescil belgesi ile tescil ettiren marka üzerinde gerçek hak sahibi olur. Öte yandan aksini yani marka hakkının kendine ait olduğunun iddia eden ispatla yükümlü hale gelir. Başka bir deyişle tescil yoluyla marka sahibi muhtemel uyuşmazlıklarda avantaj sağlamış olur.

3. İtiraz, Müşteri Kapasitesi

Tescil ile marka sahibi, kendi markasıyla benzeyen, hakkına tecavüz eden marka başvurularına itiraz edebilme imkanına kavuşur. Böylece hem itiraz hakkını kullanır hem de gerekli davaları açarak müşteri kapasitesini korur.

4. Tasarruf İmkanı

Marka tescili ile markanın tüm hakları münhasıran marka sahibine ait olur. Bu şekilde hak sahibi olarak marka üzerinde tüm tasarruf işlemelerini yapabilir. Aynı şekilde tescilli markanın devredilebilmesi, rehin verilebilmesi ve intikal yoluyla mirasçılara geçebilmesi de önemli bir avantajdır.

5. Devlet Destekleri

Markanızı tescil ettirerek kosgeb gibi devlet tarafından verilen girişimcilik desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu sebeple desteklerden faydalanmak için marka tescil belgesi alınması şarttır. Marka tescili neden gereklidir sorusuna verilebilecek kısa ve net argümanlar böyledir.

Marka, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.