MARKA TESCİLİ

Marka ve Marka Tescili Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işarettir. Marka tescili ile de marka sahipleri sicile kaydedilen marka üzerinde hak sahipliği kazanır.

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Tescil ile markanın; ismin, logonun tüm hakları münhasıran marka sahibine ait olur. 

Marka Olabilecek İşaretler Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanununun 4. maddesine göre marka, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilmektedir. Sloganlar, üç boyutlu şekiller, hareketler ve kokular da marka olarak tescil edilebilir diğer işaretlerden bazılarıdır.

Marka Tescili Nasıl Yapılır – Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılmaktadır. TÜRKPATENT nezdinde ise hak sahiplerini ancak yetkili marka vekilleri temsil edebilir.

Marka vekiliniz tarafından hazırlanan başvuru öncelikle TÜRKPATENT tarafından şekli açıdan ve mutlak ret nedenleri bakımından incelenmektedir. Şekli eksiklik ve mutlak ret nedeni barındırmayan başvurular Resmi Marka Bülteninde yayımından itibaren 2 ay içinde herhangi bir itiraz olmaması veya yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda süresi içinde tescil ücretinin yatırılmasıyla markanız sicile kayıt edilmektedir.

İsim Tescili Nasıl Yapılır?

İsim tescili marka tescilinin bir alt görünümüdür, bunun için marka tescili isim tescilini de kapsamaktadır. Bir üst başlıkta açıklandığı gibi yetkili marka vekilleriyle isimden oluşan marka tescil başvurusu yapılarak isim, sözcük üzerinde hak elde edilebilir.

Logo Tescili Nasıl Yapılır?

Logo tescili de marka tescilinin bir türüdür. Firma logolarını tescil ettirmek isteyen kişiler yetkili marka vekilleriyle başvuru yapabilirler. Logo tescili ile tescile konu logo, amblem, etiket üzerinde tekel hakkı sağlanmaktadır.

Marka Tescili İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Tescil başvurusunun yapılabilmesi için marka örneğinin, kimlik bilgilerinizin ve vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Marka Patenti Nasıl Alınır, Nasıl Yapılır?

“Marka patenti almak” marka tescil işlemi için yapılan yanlış adlandırmalardan biridir. Patent ve marka iki ayrı fikri mülkiyet hakkıdır. Sonuç olarak bu kişilerin aradığı hizmet aslında marka tescili olup marka başvurusu yapmaları gerekir.

Bunun için “marka patenti tescili” almak isteyen kişilerin yetkili marka vekili aracılığıyla marka tescil başvurusu yapması gerekli ve yeterlidir.

Tescilli Marka Koruma Süresi Ne Kadardır?

Markanız başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca korunur. Aynı şekilde bu sürenin sonunda yenileme işlemi yaparak markanızı sonsuz defa 10 yıllık sürelerde yenileyebilirsiniz.

Marka Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Ülkemizde marka başvuruları sadece yetkili marka vekilleri tarafından yapılmaktadır, bu nedenle avukatların böyle bir yetkisi bulunmaz. Marka avukatı yanlış bir kullanım olmakla birlikte halk dilinde marka vekillerine ve marka hukukunda uzman avukatlara denilmektedir.

Mutlak Ret Nedenleri Nedir?

Tescil başvuruları şekli eksiklik bulunmayan hallerde Sınai Mülkiyet Kanununun 5. maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri açısından incelenir. En önemlisi belirtilen mutlak şartlara aykırı bulunan marka başvuruları reddedilir.

Nispi Ret Nedenleri Nedir?

Mutlak ret nedenleri aşılsa bile Sınai Mülkiyet Kanununun 6. maddesinde yer alan sebeplerin varlığı halinde başvurunuz ret kararı ile karşılaşacaktır.

Markanın İptal Sebepleri Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanununun 26. maddesine göre iptal sebepleri şunlardır:

 1. Markanın tescil tarihiden itibaren beş yıl süresince ciddi biçimde kullanılmaması veya kullanımına beş yıl ara verilmesi.
 2. Markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygın(jenerik) ad haline gelmesi.
 3. Markanın halkı yanıltıcı niteliğe bürünmesi.
 4. Ortak marka veya garanti markasının teknik şartnameye aykırı kullanımı.

Bu dört durumdan birinin varlığı halinde ilgili kişiler markanın iptalini mahkemeden talep edebileceklerdir.

Markanın Hükümsüzlük Sebepleri Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanununun 25. maddesine göre mutlak ve nispi ret nedenleri (yukarıda açıklanmıştır) aynı zamanda hükümsüzlük nedenidir. Bir şekilde bir marka ret sebeplerinin varlığına rağmen tescil edilmişse de menfaati olanların, cumhuriyet savcılarının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı davayla hükümsüz kılınmaktadır.

Marka Hakkına Tecavüz Suçu Nedir?

Sınai Mülkiyet Kanununun 30. maddesine göre sayılan filleri yapanlar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır:

 1. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmet sunmak, satışa arz etmek veya satmak, ithal ya da ihraç etmek, ticari amaçla satın almak, bulundurmak, nakletmek veya depolamak.
 2. Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldırmak.
 3. Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunmak.

Öte yandan sayılan fiillerin mevcudiyeti halinde marka sahibi Türk Ceza Kanununun 73. maddesinde yer alan altı aylık şikayet süresine de dikkat ederek cezai şikayet yoluna başvurulabilir.

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Neler Talep Edilebilir?

Marka hakkına tecavüz durumunda hukuk ve ceza davaları ile birtakım tedbir ve araçlara başvurulma imkanı mevcuttur. Ayrıca kullanılabilecek hukuki talepler şöyledir:

 1. Delil tespiti
 2. Tecavüzün tespiti davası
 3. Tecavüzün önlenmesi, durdurulması, kaldırılması davaları
 4. Maddi, manevi, itibar tazminatı davaları
 5. Hakkın devri davası
 6. Ürün ve araçlara el konulması, ürün ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması, bunların imhası ve ihtiyati tedbir talebi kullanılacak hukuki araçlardan birkaçıdır.

Marka, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.